Własny Biznes

W jednym ze swych utworów muzycznych ceniony raper polskiej sceny rozrywkowej zachwalał atuty własnej działalności gospodarczej słowami „bo to jest to! własny biznes i nie będę się prosić”. To co autor Przemysław Frencel (pseudonim Hans) w niewybredny sposób zaakcentował jest

Uniwersytet Czy Kariera Zawodowa

Wielu z absolwentów szkół średnich, techników czy szkół zawodowych podnosi temat braku wymiernych korzyści z podjęcia studiów na uniwersytetach czy ogólnie uczelniach wyższych. Oczywiście nie są to argumenty bezpodstawne, zwłaszcza wobec wniosków wysnuwanych z analizy obecnego rynku pracy. Aktualnie cenieni