Spotkanie Matrik w Skarbku!

21 września 2011 ( środa) w godzinach 18:00 – 21:00
W Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
odbędzie się szkolenie prowadzone przez

Matrik – Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania.

Temat:
Visual Thinking – sposób na atrakcyjne i skuteczne szkolenia

Opłata za Klub: 30 zł, członkowie Stowarzyszenia Matrik – bezpłatnie.