Informacje dla Prasy

 

Założycielem Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych  im. Fryderyka Skarbka jest Międzynarodowa Szkoła Handlu Sp. z o.o. Spółkę powołało do życia Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w 1991 roku w celu kształcenia przedstawicieli handlowo-dyplomatycznych działających przy ambasadach Rzeczpospolitej Polskiej. WSHiFM powstała w 1995 roku.

Obecnie WSHiFM kształci kadrę wysoko kwalifikowanych ekonomistów, menedżerów, finansistów, specjalistów z dziedziny marketingu i public relations a także kadry dla turystyki.

Misją WSHiFM jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej, poszukiwanej i dobrze opłacanej kadry, z łatwością odnajdującej się na międzynarodowym rynku pracy. Swój wzrost Uczelnia zawdzięcza współpracy z zagranicznymi partnerami oraz inwestycjom w badania i rozwój.

Nasi studenci odznaczają się wszechstronną wiedzą i łatwo odnajdują się na wymagającym rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą. W ramach organizowanych szkół letnich, programu Erasmus oraz innych form wymiany studentów i kadry, WSHiFM współpracuje z ponad 40 uczelniami w Unii Europejskiej, Indiach, Egipcie, Meksyku, Turcji, Korei i Maroku. Aktywne kontakty, szeroka gama oferowanych języków obcych (również orientalnych) sprzyjają studiowaniu na międzynarodowym poziomie. Uczestnicy Programu MOBILNY STUDENT otrzymują notebooki, które w znaczny sposób ułatwiają studia.

Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz podyplomowe, w tym Executive MBA prowadzone z Tiffin University (Ohio, USA). Studenci kształcą się na kierunkach takich jak:

  • Ekonomia
  • Zarządzanie
  • Finanse i Rachunkowość
  • Turystyka i Rekreacja
  • Historia

Uczelnia oferuje studia w dwóch językach wykładowych: polskim i angielskim. Obecnie w WSHiFM w Warszawie i ośrodkach zamiejscowych studiuje blisko 5000 studentów, w tym ponad 200 cudzoziemców z takich krajów jak: Indie, Bangladesz, Nepal, Pakistan, Wietnam, Sri Lanka, Nigeria, Gambia, Kenia, Liban, Iran, Tunezja, Białoruś, Ukraina i Niemcy.

Uczelnia prowadzi anglojęzyczne studia I stopnia we współpracy z University of Wolverhampton (Wielka Brytania) oraz BBA in Tour Operator and Hotel Management a także studia II stopnia: MBA in Financial and Marketing Management. W 2008 r. WSHiFM podpisała umowę z Tiffin University (USA, Ohio). Umowa z amerykańską uczelnią dotyczy utworzenia wspólnego rocznego programu studiów Executive MBA dla polskiej oraz zagranicznej kadry menedżerskiej, kończących się podwójnym dyplomem: WSHiFM oraz TU. Studia prowadzone są w języku angielskim przez polskich i amerykańskich wykładowców.