Współpraca z firmami

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka dba o swój aktywny rozwój , realizując wiele projektów i współpracując z licznymi firmami, organizacjami i stwoarzyszeniami. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

Projekty:

 • Cerber– projekt z zakresu sztucznej inteligencji, którego celem jest ochrona nieletnich w Internecie
 • Faun – stworzenie inteligentnego systemu dostępu, monitorowania i zarządzania dużymi zbiorowiskami ludzkimi, przeznaczonego dla miejsc użyteczności publicznej o dużym zagęszczeniu osób.
 • Ispad –  projekt realizowany we współpracy z firmą Fido Intelligence i Politechniką Gdańską. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa państwa i obywateli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ograniczających możliwości przestępstw w obszarze Internetu.
 • IBM –  Porozumienie dotyczące współpracy akademickiej,  w szczególności umożliwiające wykorzystanie do celów dydaktycznych oprogramowania firmy IBM,   laboratoria technik portalowych, distance learning i technik obliczeniowych
 • Ja Titan – patronat merytoryczny nad projektem “Zarządzanie firmą JA Titan” w  2010 roku
 • Krok do Kariery –  program stażowy organizowany przez Nowoczesną Firmę.
 • KonferencjA Owoce Biznesu –wsparcie ;  pod patronatem m.in Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Money.pl i PARP
 • Towarzystwo Przyjaciół Czterech Kontynentów – współoganizacja konferencji o tematyce społecznej i edukacyjnej
 • Tiffin University Ohio – umowy dotyczące organizacji studiów Executive MBA.
 • Wolwerhampton University Wielka Brytania – umowa dotycząca wspólnego programu nauczania

 

Oragnizacja praktyk we współpracy m.in. z :

 • Procter&Gamble,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • POLSAT
 • Telewizja Polska
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Weco Travel
 • Dominet Bank,
 • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
 • Telekomunikacja Polska,
 • Polska Telefonia Cyfrowa
 • Agros Nova
 • Invest Bank
 • Bank BPH
 • Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji
 • Trinity,
 • Fundacja im. Lesława Pagi
 • Fundacja im. Kazimierza Puławskiego
 • Go Work
 • HSK Consulting,
 • Nestle,
 • Pepsi Cola General Bottlers Poland
 • Statoil, TNS OBOP
 • Dom Europejski,
 • Stowarzyszenie Polska – Wschód
 • Wolters Kluwer Polska
 • Zibi Detal,
 • TRIADA
 • Biuro Rachunkowe,
 • PricewaterhouseCoopers
 • Expander
 • General Electric

i wiele innych…