Działalność Międzynarodowa

WSHiFM prowadzi aktywną współpracę z wieloma uczelniami na świecie w ramach programów międzynarodowych, a za ich organizację i realizację odpowiedzialne jest Centrum Działaności Międzynarodowej. Wśród wielu ofert dostępnych dla studentów szczególnie godnymi zainteresowania są następujące:

 • Program Erasmus
  Jest to program wymiany studenckiej umożliwiający odbycie określonego okresu studiów (zazwyczaj 6 miesięcy) w uczelni partnerskiej w jednym z krajow UE. Umożliwia on także wymianę kadry akademickiej czego zaletą jest opracowywanie wspólnych programów nauczania oraz wprowadzanie ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), który zapewnia studentom uznanie okresu studiów zagranicą. W ramach Programu Erasmus WSHiFM współpracuje z blisko 40 uczelniami. Więcej informacji >>>
 • Szkoły letnie
  Czyli 2-3-tygodniowe wyjazdy organizowane zarówno przez WSHiFM jak i uczelnie partnerskie. W ubiegłych latach WSHiFM organizowała szkoły letnie m.in. w Indiach (IMM Delhi, Xavier’s Bhubaneswar), Rumunii (Academy of Economic Studies, Bucharest), Egipcie (University of 6th October, Cairo), Maroku (Cadi Ayad University of Marakesh), USA (Purdue University) i Ukrainie (Kiev Institute of Investment Management).
  Więcej informacji >>>
 • Programy wymiany studenckiej w ramach umów bilateralnych
  To dzięki tym umowom nasi studenci mają możliwość wyjazdów do czołowych uczelni Egiptu (University of 6th October, Cairo), Indii (Management and Development Institute, New Delhi) , Uzbekistanu (International Business School, Tashkent) , Korei Południowej (Kyung-Hee University Seoul) , Ukrainy (Kiev Investment Management Institute) oraz RPA (Stellenbosch University Business School). Wyjazdy są bezpłatne i mogą trwać jeden lub dwa semestry.

Poza obsługą programów międzynarodowych do obowiązków CDM należy przede wszystkim obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach powyższych programów (wymiana dokumentów, aplikacji, zaświadczeń). Ponadto organizujemy program integracyjno-kulturalny na czas pobytu naszych gości zagranicznych w Polsce, zarówno studentów jak i wykładowców (m.in. wycieczki krajoznawcze). CDM służy również swoją pomocą w razie jakichkolwiek problemów na terytorium Polski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia nas i zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy pewni, że każdy student znajdzie wśród naszych ofert coś dla siebie.

Kontakt:

Centrum Działalności Międzynarodowej
ul.Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Polska
[email protected]